แหล่งแจกเงินผ่านการลงทะเบียนรับเงินโครงการแจกเงินของรัฐบาลที่แจกเงิน 3,000-15,000 (อัพเดทใหม่)

มาตรการแจกเงินของรัฐบาล เพื่อเยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้ทุกคน

จนถึงในวันนี้ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการระบาดในระลอกใหม่นี้ ที่ได้สร้างความเสียหายกระจายไปหลายจังหวัด  ผลจากการะบาดรอบนี้ดูเหมือนจะยาวนานกว่าครั้งที่ผ่านมา จึงทำให้จำเป็นจะต้องมีมาตรการควบคุมอย่างต่อเนื่อง แต่จะไม่เข้มงวดเท่ากับสถานการณ์การระบาดในครั้งก่อน และถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ทำการผ่อนคลายการล็อคดาวน์ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้บ้างแล้ว แต่ว่าผลกระทบที่มีในด้านของรายได้ของประชาชน ก็ยังคงจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียว ในบทวามนี้เราจะมาพูดถึงโครงการแจกเงินของรัฐบาล มาตรการเยียวยาโควิดต่างๆ เช่น ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ หรือการแจกเงินเยียวยาที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับคนไทย ๆ คน

แจกเงินเพิ่มกำลังในการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทุกภาคส่วน รัฐบาลแจกเงินบัตรคนจน และรัฐบาลแจกเงินนักเรียนที่มีบัตรคนจนทุกคน เพื่อใช้ซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าในวงเงินรายละ 500 บาทต่อเดือน โดยล่าสุดทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินการแจกเงิน 3,500 บาท ในโครงการคนละครึ่ง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและลดปัญหาการติดหนี้สินเชื่อบุคคลออนไลน์อีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช้มาตรการเยียวยาจากผลกระทบของการระบาดโควิด -19 แต่ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียว สำหรับการแจกเงินในโครงการคนละครึ่ง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของประชาชนที่รัฐบาลได้แจกเงินฟรีโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าแอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นการใช้จ่ายแบบ ผู้ใช้ออกครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลออกให้อีกครึ่งหนึ่ง ในวงเงินไม่เกิน 150 บาทต่อวัน โดยโครงการรัฐบาลแจกเงินล่าสุดเป็นโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ซึ่งได้มีการเพิ่มจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกจำนวน 5 ล้านคนแล้ว และมีการเพิ่มวงเงิน จากเดิมที่แจกเงิน 3,000 บาท เพิ่มเป็นแจกเงินเป็น 3,500 บาท เพื่อใช้จ่ายในการซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เยียวยารอบ 2 โครงการเราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ก่อนหน้านี้ในปี 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มาตรการเยียวยาให้กับพนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับแจกเงิน 5,000 บาท เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยรวมจะได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมดที่รัฐบาลแจกเงิน 15,000 บาท ซึ่งจะโอนแจกเงินฟรีเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ และผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (G-wallet) ทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งล่าสุดได้ปิดรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เสมือนว่ารัฐบาลแจกเงินบัตรคนจน ให้คนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ สำหรับโครงการ “เราชนะ” มาตรการเยียวยารอบ 2 ของรัฐบาล ที่จะแจกเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเงินที่จะได้รับจากรัฐบาลแจกเงินล่าสุดทั้งหมดเป็นรายละ 7,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยกลุ่มคนที่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เราชนะแจกเงินของรัฐ ได้แก่ ผู้มีรายได้น้อย และร้านค้าที่ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้น้อยทุก ๆ คน

ม.33 เรารักกัน แจกเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท ให้กับมนุษย์เงินเดือน

ถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่ทางรัฐบาลนั้นได้แจกเงินเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมอย่างผู้ประกันตนในมาตรา 33

โครงการ “ม.33 เรารักกัน” เป็นมาตรรัฐบาลแจกเงินล่าสุด ซึ่งจะแจกเงิน 4,000 บาท ให้กับมนุษย์เงินเดือน หรือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยไม่มีการจำกัดรายได้ขั้นต่ำ แต่มีเงื่อนไข คือ

  • เป็นผู้ประกันตนของประกันสังคมในมาตรา 33
  • มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท
  • เป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แม้จะเคยทำบัตรกดเงินสดก็นับในข้อนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้โอนรับเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครั้งละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมวงเงินที่รัฐแจกเงินเป็น 4,000 บาท เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือในการนำเงินไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เรียกได้ว่าเป็นการแจกเงินที่ช่วยเหลือคนไทยได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ และโครงการม.33 เรารักกัน ที่ได้แจกเงินเยียวยาสำหรับการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นสำหรับในชีวิตประจำวันให้กับคนไทยทุก ๆ คน ซึ่งนอกจากจะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มกำลังการใช้จ่ายให้ภาคประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย