อะไรคือเงินสงเคราห์บุตร ทำยังไงถ้าต้องการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนในปี 2566

ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่งวดเดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

เป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานไทยที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ได้จะได้ความคุ้มครอง และสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยของเราได้มีการสร้างระบบสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับคนไทยทุกคนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี มีการพัฒนาเพื่อให้ทุกคนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ไม่เว้นแม้แต่บุตรของแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคม หรือไม่มีเงินเดือนประจำจนสามารถทำบัตรกดเงินสดได้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นอย่างมาก ในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาเช่นนี้ ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในปี 2566 นี้ ทางกระทรวงแรงงานได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ของสำนักงานประกันสังคม ด้วยการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เช็คเงินสงเคราะห์บุตร 600 บาท มีการปรับเพิ่มเป็น 800 บาทแล้ว

ในช่วงที่ผ่านมา ทางรัฐลาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับคนไทยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการพักชำระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการเราชนะ โครงการม.33 เรารักกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมกัน แต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับเงินสงเคราะห์บุตรกันก่อนดีกว่า

เงินสงเคราะห์บุตร เป็นกองทุนประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน จะให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบของประกันสังคม สามารถขอรับเงินสงเคราะห์บุตรให้กับที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องทำการจ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทน ซึ่งมีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม จากเดิมที่ 600 บาท เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคม 800 บาทต่อเดือน

เงินสงเคราะห์บุตรเข้าวันไหน เช็คเงินสงเคราะห์บุตรรัฐบาลด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ

เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของเทศไทยเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ที่มีภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรต่าง ๆ มากมาย รายได้ที่เคยมีกลับลดลง หรือไม่มีรายได้เลย เพราะต้องหยุด หรือออกจากงาน ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานที่มีบุตร จึงได้มีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน จากเดิมที่ได้รับเงิน 600 บาทต่อเดือน เพิ่มเงินด่วนฉุกเฉินเป็น 800 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินเงินเลี้ยงดูบุตรของรัฐบาลในส่วนที่มีการปรับเพิ่มขึ้นของงวดเดือนมกราคม 2566 นี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 ซึ่งสาเหตุที่ทางระบบตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคม กำหนดให้การตัดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังรัฐบาล 3 เดือน เนื่องจากว่าต้องการปรับฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้ถูกต้องก่อนทำการตัดจ่าย ซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรได้ที่ www.sso.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ง่าย ๆ สะดวกสบาย เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน

หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กแรกเกิด คนชรา และคนพิการ รายละ 3,000 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทุกคน ล้วนได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในกลุ่มของเด็กแรกเกิดที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรล่าสุด 3,000 บาท จะต้องเป็นคนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยู่แล้ว ซึ่งจะได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท รวมกับเงินสมทบเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท รวมเป็น 3,600 บาท โดยที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 3,000บาท ใด ๆ เพราะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว และสามารถเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชน

สำหรับเงินอุดหนุนบุตร เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย ที่มีรายได้ภายในครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี โดยทางรัฐบาลจะมอบเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าเลี้ยงดูจนกระทั่งเด็กอายุครบ 6 ขวบบริบูรณ์  สามารถมาลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนาของคุณ แต่ถึงแม้จะไม่สามารถทำการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ได้แต่คุณสามารทำการเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรด้วยบัตรประชาชนได้ที่เว็บไซต์ www.csgcheck.dcy.go.th

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคนไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ทางกระทรวงแรงงานจึงได้มีการปรับเพิ่มวงเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนของกองทุนประสังคม เป็น 800 บาทต่อเดือน โดยจะทำการจ่ายเงินให้ไม่เกินครอบครัวละไม่เกิน 3 คน ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นในงวดของเดือนมกราคม 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566