สินเชื่อพรอมิส

รายได้ของผู้กู้: ขั้นต่ำ 6,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: ร้อยละ 24-25 ต่อปี
ระยะเวลา: 6-60 เดือน
→ ขอสมัครทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม: บริการสินเชื่อพรอมิสวงเงินเริ่มต้น 5,000-300,000 บาท

สินเชื่อพรอมิส สมัครอย่างไรให้ผ่านฉลุยทุกขั้นตอน

ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินหรือมีเหตุฉุกเฉินให้ใช้เงิน เชื่อเลยว่าคงไม่มีใครอยากที่จะกู้เงินหรือขอสินเชื่ออย่างแน่นอน แต่เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนที่ยื่นสมัครหรือลงทะเบียนกับสินเชื่อนั้น ๆ ไปจะผ่านการพิจารณาและได้รับเงินก้อนนั้นมาใช้จ่ายเต็มจำนวน ซึ่งวิธีการและขั้นตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเงินกู้หรือสินเชื่อนั้น ๆ ด้วย แต่สำหรับสินเชื่อพรอมิสแล้วนั้น ถึงแม้ว่ารูปแบบการให้บริการของเราจะไม่ใช่ธนาคารแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการทางด้านสินเชื่อที่ดีอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ โดยสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสนั้นได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมากในการยื่นสมัครและมีคนจำนวนไม่น้อยที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพรอมิส ซึ่งวันนี้เราก็ได้นำเคล็ดลับและทริคดีดีที่มีคนนำไปใช้แล้วได้ผลมาแนะนำให้ผู้ที่สนใจสินเชื่อ promise ได้เป็นตัวอย่างและทำตามกัน ดังนี้

การสมัครสินเชื่อพรอมิสความสำคัญอยู่ที่เอกสาร

ไม่ใช่เฉพาะการสมัครสินเชื่อ promise เท่านั้นที่ต้องการเอกสารครบ ถูกต้อง แต่การสมัครสินเชื่อทุกประเภท ผู้สมัครเองจำเป็นต้องเตรียมเอกสารตให้ครบถ้วนตามที่ได้แจ้งไว้ ด้วยเหตุนี้การสมัครพรอมิสจึงเน้นย้ำยิ่งนักว่าในการสมัครสินเชื่อพรอมิสทุกครั้งจะต้องทำการอ่านรายละเอียดเรื่องเอกสารสมัครพรอมิสให้ครบทุกบรรทัด เพราะอย่างที่รู้กันว่าสินเชื่อแต่ละประเภทจะกำหนดเอกสารที่จะต้องส่งไว้ไม่เหมือนกัน ดังเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส มีเอกสารที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลัก ๆ คือ

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของผู้ที่ต้องการสมัครพรอมิส
  • เอกสารชี้แจงรายได้ที่ทางบริษัทหรือที่ทำงานของผู้สมัครได้ทำการออกให้ หรือจะเป็นสลิปเงินเดือนหรือจะใช้หนังสือรับรองรายได้ก็ได้ ซึ่งจะต้องมีตราประทับหรือลายเซ็นของผู้มีอำนาจกำกับไว้อยู่ด้วย โดยเอกสารเหล่านั้นจะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น และต้องได้รับการออกใบรับรองมาแล้วไม่เกิน 60 วันหรือ 2 เดือน ** ข้อนี้ค่อนข้างสำคัญมากเพราะถ้าออกเกินเวลาที่กำหนดอาจส่งผลต่อการอนุมัติได้ **
  • หน้าสมุดบัญชีของธนาคารที่จะใชสำหรับโอนเงินเข้าเมื่อสินเชื่อ promise ได้รับการอนุมัติ

สินเชื่อพรอมิสกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้อย่างชัดเจน เช็คให้ชัวร์ก่อนสมัคร

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครสินเชื่อได้ก็มีความสำคัญเพราะจะช่วยคัดกรองคนที่สมัครได้ว่ามีความเหมาะสมและมีความสามารถมากพอในการรับผิดชอบภาระหนี้ที่เกิดขึ้นหรือไม่ โดยคุณสมบัติของคนที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส 2566 ได้นั้นจะต้องเป็นไปตามลักษณะ ดังนี้

  • อายุไม่น้อยกว่า 20 – 64 ปี ในวันที่ยื่นสมัคร
  • สินเชื่อ promise สมัครได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุในบัตรประชาชนเท่านั้น
  • เงินเดือนที่ได้รับสม่ำเสมอทุกเดือน ไม่ต่ำกว่า 6000 บาท และต้องตรงกับเอกสารรับรองเงินเดือน อีกทั้งต้องมีอายุงานมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป หรือใครที่ทำงานรับค่าแรงรายวันและมีสัญญาจ้างชัดเจนจะต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • อาศัยอยู่ในเขตจังหวัด อำเภอ หรือตำบลที่มีสำนักงานให้บริการสมัครพรอมิส และจะต้องมีที่อยู่ชัดเจนตามที่ระบุในสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันต้องสามารถระบุได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อและแจ้งข่าวสาร

เคล็ดลับทั้ง 2 อย่างค่อนข้างสำคัญมากสำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อ promise หากเราเตรียมความพร้อมพื้นฐานไปดีตั้งแต่ต้นแล้ว ไม่ว่าจะยื่นสมัครพรอมิสออนไลน์หรือยื่นสมัครที่สาขาก็จะทำให้คุณมีโอกาสได้รับการอนุมัติสินเชื่อพรอมิสมากขึ้น นอกจากนี้หากคุณเตรียมตัวไปพร้อมตามที่แจ้งสามารถตรวจผลการสมัครสินเชื่อพรอมิสได้ภายใน 2 – 5 วันเท่านั้น โดยไม่ต้องเสียเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมเลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

รายได้ของผู้กู้: ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน
ร้อยละ: ร้อยละ 18-25 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-36 เดือน
→ ฟอร์มสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม: สมัครบัตรกดเงินสดกสิกร เพื่อการจ่ายค่าในประจำวัน
รายได้ของผู้กู้: ขั้นต่ำ 7,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: ร้อยละ 17-25 ต่อปี
ระยะเวลา: 3-12 เดือน
→ ฟอร์มสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม: บัตรกดเงินสด a money รูดซื้อของ ผ่อนของก็ได้
รายได้ของผู้กู้: ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ: ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย
ระยะเวลา: ไม่กำหนด
→ ฟอร์มสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม: แอป kept การเก็บเงินในรูปแบบใหม่