ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

รายได้ของผู้กู้: ขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
ระยะเวลา: ผ่อนนานสุด 24 เดือน
→ ขอสมัครทันที
รายละเอียดเพิ่มเติม: ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 บาทใช้เวลาไม่นาน รู้ผลการอนุมัติวงเงิน

ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท มาตการเยียวยาโควิดรอบ 2

หากใครที่ติดตามสถานการณ์ของโควิด-19 อยู่ตลอดเวลา จะทราบเป็นอย่างดีว่าทางภาครัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่การระบาดในปีที่แล้ว ซึ่งล่าสุดในปี 2023 นี้ที่มีการระบาดระลอกใหม่ใน 28 จังหวัดของประเทศไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทางคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงการคลัง และสถาบันทางการเงิน ทำการออกมาตรการเยียวยาโควิดในรอบ 2 เพื่อดูแล และเยียวยาด้านการเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินของรัฐ ได้ออกมาตรการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบด้วยการปล่อยสินเชื่อออมสินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สืบเนื่องมาจากสินเชื่อฉุกเฉินที่ปล่อยบริการออมสินกู้เงินให้วงเงินไม่เกินรายละ 10,000 บาท ที่ผ่านมา ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลลา เราไปดูรายละเอียดในการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท กันเลย

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

กลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีรายได้ประจำ ถือว่าได้รับผลกระทบไปแบบเต็ม ๆ เนื่องด้วยสภาวะของเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้การจ้างงานนั้นลดน้อยลง ด้วยเหตุนี้ธนาคารออมสินจึงได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนกู้ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th

  • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
  • ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี
  • ปลอดชำระเงินงวดใน 6 งวดแรก

สินเชื่อบุคคลออนไลน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ เป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน ไม่ต้องหาบุคคล หรือใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันในการกู้ อนุมัติวงเงินสูงสุด 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ โดยปลอดการชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) ใน 6 งวดแรก และเริ่มทำการผ่อนชำระคืนตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป

อัพเดทการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล่าสุด

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 เงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยเปิดให้สินเชื่อฉุกเฉินออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาทนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ซึ่งจริง ๆ แล้ว สินเชื่อฉุกเฉินนี้ได้สิ้นสุดโครงการไปตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ที่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นวงกว้างตั้งแต่ต้นปี 2023 นี้ ทางธนาคารออมสินจึงได้มีโครงการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือ เยี่ยวยา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และสำหรับโครงการนี้เป็นการขยายระยะเวลาในการขอสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ โดยขยายเวลาการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล่าสุด ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ขยายเวลาลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566

การลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 ล่าสุด รายละเอียดของโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระยังคงอนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี โดยปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก เหมือนเดิม เพียงแต่เพิ่มเติมคือการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ออกไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2566

คุณสมบัติในการลงทะเบียนออมสิน

  • สัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  • ประกอบอาชีพอิสระ
  • มีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท
  • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้
  • ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หากใครที่ต้องการทราบว่าจะสามารถเช็คผลอนุมัติออมสิน 10,000 กี่วัน สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะในการขอกู้ รวมถึงเช็คผลอนุมัติออมสิน 10,000 บาท นี้ว่าผ่าน หรือ ไม่ ได้ที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th

สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ในกรณีที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และผู้ที่เป็นลูกค้าเดิมของทางธนาคารออมสินอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลย ซึ่งทางธนาคารได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท ออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนความต้องการเงินด่วนฉุกเฉินให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

รายได้ของผู้กู้: ขั้นต่ำ 8,000 บาท/เดือน
ร้อยละ: ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
ระยะเวลา: 3-12 เดือน
→ ฟอร์มสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม: ยืมเงินระยะสั้น ที่อนุมัติไว ไม่ต้องรอนาน ให้วงเงินสูง
รายได้ของผู้กู้: ไม่กำหนดรายได้
ร้อยละ: ร้อยละ 12-24 ต่อปี
ระยะเวลา: 18-36 เดือน
→ ฟอร์มสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม: เงินติดล้อรถมอไซค์ เพียงแค่มีรถก็ได้เงินแล้ว
รายได้ของผู้กู้: ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน
ร้อยละ: ร้อยละ 18-25 ต่อปี
ระยะเวลา: 12-36 เดือน
→ ฟอร์มสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม: สมัครบัตรกดเงินสดกสิกร เพื่อการจ่ายค่าในประจำวัน